პუბლიკაციები

SERI(a) 1: აბრეშუმის მუზეუმი
წელი: 2021
ენა: EN / GE
ISBN 9783959056175
SERI(A) 2: აბრეშუმი არსებითი სახელია
წელი: 2022
ენა: EN / GE
ISBN 978–3–95905–626–7